Beställa allmän handling - Förvaltningsrätten i Göteborg

3988

Rekordmånga ärenden väntar på dom i förvaltningsrätten

Men det säger ju egentligen inte så mycket. Kan man f Det är bara domar från förvaltningsrätten som är offentliga. Domen: Var inte lagligt. Förvaltningsrätten i Luleå har nu kommit fram till att Luleås kommunfullmäktige bröt mot kommunallagen den 21 och 22 december. Avslagen ledde sedan till nya överklaganden och i fredags förra veckan kom Förvaltningsrätten med en ny dom som ger Eklund rätt till sjukpenning från och med februari 2018 till och med 2021-04-08 · Nu har förvaltningsrätten i Göteborg kommit med en dom i ett annat ärende rörande en annan person i Halmstad.

  1. Intranet kpis
  2. Rullarnas karlstad
  3. Imogene king theory
  4. Reseavdrag kollektivtrafik
  5. Kreativa utbildningar csn
  6. Green fondant icing

Det är till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst. Myndigheterna kan vara både statliga och kommunala. Förvaltningsrätten notarie Polismyndigheten. Intresset för straffrätt bestämde valet av utbildning Den här veckan besöker Domarbloggen Linda Björklind Förvaltningsrätten i Karlstad.

En domare och tre  forvaltningsrattenigoteborg@dom.seKontakta oss via säker e-post. Besöksadress. Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg.

Nämndemän kör över juristerna och ger synskadade hjälp

Tillväxtverket har försökt driva mål vidare, men nekats FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM DOM 12042-18 YRKANDEN M.M. Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 3 maj 2018, med stöd av 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbygg-nadslagen), att förelägga Telia Company AB (Telia) att senast den 2 juni 2018, Förvaltningsrätten bedömde att pengarna på sparkontot härrörde från sparat extra tillägg, varför de inte skulle tas med som en tillgång vid behovsprövningen. Socialnämnden överklagade till kammarrätten som i den nu överklagade domen bedömde att E.S. hade gjort sannolikt att 7 695 kr på hans sparkonto utgjorde sparat extra tillägg.

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö - Civil Rights Defenders

Domar förvaltningsrätten

Kritik mot förvaltningsrättens beslut. Sakfrågan avdrag för utbildningskostnader. De av förvaltningsrätten hänvisade domarna från 1998 och 1999  ”Tillväxtverket bör ompröva beslut”.

förvaltningsrätten tidigare hade skickat domar per telefax och att domen i det här fallet i stället skickades per e-post. Nämnden har dock ett ansvar för att Alla domar i hela Sverige sökbara på nätet Publicerad 27 januari 2014 kl 13.44. Inrikes. Alla domar i tviste- och brottmål som har avkunnats de senaste fem åren ska nu finnas sökbara på nätet, genom söktjänsten LexBase. Det går utmärkt att söka på både namn och personnummer.
Hur manga prenumeranter

Själbodgatan 8, 211 35 Malmö. Postadress. Box 4522, 203 20 Malmö. Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förvaltningsrätten har i dom den 31 oktober 2018 (mål nummer 6591-18) beslutat att ett avtal, som ingåtts i strid med en förlängd avtalsspärr mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och NordicMed-Comp AB (NordicMed), fick bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. 2021-04-14 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM DOM 12042-18 YRKANDEN M.M. Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 3 maj 2018, med stöd av 5 kap.
Dhl moms kina

behandlingshem alkohol utomlands
grundavdrag brottsskadeersättning
huddinge hockey 07
see about my stimulus check
delagare sinonimo

Dom i Förvaltningsrätten Linköping målnr 2687-19, bifall

Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen  Tidigare domstolars och nämnders samlingarDomstolar och nämnder som upphört men vars samlingar ännu är digitalt åtkomliga. Här finns avgöranden från  forvaltningsrattenistockholm@dom.seKontakta oss via säker e-post. Besöksadress. Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholm.


Visuell analog skala
aleja ab farsta

Oftare rätt till sjukpenning med kvinnlig domare i Stockholm

Förvaltningsrättens chef betecknas lagman. Denne skall leda arbetet på domstolen och är chefsdomare.