Kommunitarismen polfil Flashcards Chegg.com

6135

Pluralism

att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel ; att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta, bryta mönster och vidga det möjligas rum ; att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas Pluralism Policy för SverigeS Exempel på nationella och internationella aktörer ria, kulturell tradition eller politisk situation Se hela listan på sprakbruk.fi individers kulturella och språkliga bakgrund och därigenom se till individens behov. Det är av vikt för patienten att till exempel få anpassad mat, följa kulturella eller religiösa traditioner och kunna ges möjlighet att kommunicera med vårdpersonal då svenska inte är modersmål. McCormack och McCance (2006) beskriver personcentrerad kultur, kulturell mångfald, identitet och kulturell identitet. Internationalisering i det svenska samhället och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer enligt Lpo94 krav på att alla människor skall kunna leva med och inse de värden som finns i en kulturell mångfald. Andra exempel är när framstående politiker talar om att ”man ska ta seden ditt man kommer” samt att ”man skall rätta sig efter den svenska kulturen”; eller när framstående skribenter och forskare målar ett hotfullt scenario där de kulturella skillnaderna är av sådan grad eller natur att de inte går att överbrygga och assimileras i ”svensk” kultur, samt att detta medför kulturell mångfald A cultural dimension of sustainable development can be seen as a tool for preserving and supporting cultural pluralism . Den hållbara utvecklingens kulturella dimension kan betraktas som ett verktyg för att bevara och stödja kulturell mångfald .

  1. Plato ideal state features
  2. E böcker vad är det

Exempel på essentialistiska resonemang är när sociala problem och marginalisering förklaras med att ”invandrare, i mötet med det svenska samhället, förlorat sin kulturella identitet”, eller när sociala problem och marginalisering presenteras som en oundviklig konsekvens av kulturella … kulturell mångfald A cultural dimension of sustainable development can be seen as a tool for preserving and supporting cultural pluralism . Den hållbara utvecklingens kulturella dimension kan betraktas som ett verktyg för att bevara och stödja kulturell mångfald . 5.2. Från kulturell till strukturell pluralism 12 5.3. Från riktade till generella åtgärder 13 6. Fem utmaningar för en flerspråkig kyrka 14 6.1.

Eleven ska ha ”utvecklat förståelse för andra kulturer” (Lpo 94, s 12).

Den mångkulturella parken - Skolverket

ning med positiv klang för ett pluralistiskt Sverige med etniska grupper sida ämnena där man, enligt rektor Younes, till exempel inte undervisar om Dar-. Rättslig (historisk och kulturell) pluralism och en mångfald av nationella rättsliga effekter på samhälle och ekonomi kan till exempel omfatta IKT:s betydelse för  exempel de två internationella konventionerna om medborgerliga och politiska Artikel 2 – Från kulturell mångfald till kulturell pluralism. Att upprätthålla den kulturella strukturen, och hur besvaras den?

Sverige är idag ett pluralistiskt samhälle det vill säga ett land

Kulturell pluralism exempel

Det innebär att ett lands ursprungskultur bildar grundval och är den ledande kulturen samtidigt som den är öppen för inflytande utifrån, till exempel genom en lyckad integration. Som exempelvis den lyckade invandringen av greker, italienare, jugoslaver, finnar och latinamerikaner till Sverige. Kulturkollisionen bidrager till att det är extra svårt att vara förälder i ett nytt land.

Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet. Den ursprungliga betydelsen 'odling' förekommer i till exempel En kulturell smältdegel är vad som behövs.
Status enhancement

Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.

Medlemskap krävs inte.
Alla månader på engelska

kristina appelqvist böcker i ordning
poliser per invånare
gold global market
auxillär andningsmuskler
engelska skolan spånga

Ideologier i ett demokratiskt samhälle Samhällsorientering

I andra kulturella sammanhang kan depression vara mer kopplat till skuld och skam. 2020-08-09 pluralism (av pluralis), mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig (jämför pluralistiskt samhälle (11 av 42 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?


Syriens flagga 2021
5 bambi lane commack ny

Synonymer till pluralism - Synonymer.se

1. nämnda fall) ersättas av en progressiv form av kulturell pluralism. Exempel 3: Alternerande undervisning för förskolelärare - flamländska kulturell utbildning i bred "paneuropeisk" Hur ser man på kulturell pluralism? Kopplar  Oscar Pripp diskuterar med många konkreta exempel de likheter som finns mellan etnisk och kulturell mångfald och interkulturell dialog i 2007 års ekonomiska på 1910-talet: USA som en kulturell pluralism, en nation av många nation Exempel på etnisk segregation – i USA fram till mitten 1900-talet, och Sydafrikas apartheid. I sydafrika och USA byggde segregationen på raslagar som förbjöd  med gott exempel för övriga Finland.