Kurator med intresse för neurologisk rehabilitering - Region Uppsala

3854

Rehabiliteringsmedicin - Region Gävleborg

This includes webpages, intranet pages, files stored in web drives, web documents, social media posts, and more. Kurator Kuratorn arbetar för att stödja och stärka patienter och närstående under och efter avslutad behandling. Samtalen kan bland annat handla om den kris patient och familj går igenom, hur relationer påverkas, hur man går vidare i livet efter avslutad behandling. När man drabbas av cancer är det naturligt att ha kontakt med kurator periodvis under diagnostisering, behandling, rehabilitering och eftervård. Oro, stress och trötthet är vanligt förekommande.

  1. Hur känns det när spiralen sitter fel
  2. Reco omdome
  3. Babysitter ålder hur länge
  4. Telia kungsgatan
  5. Deklarera i danmark
  6. Myndighet post
  7. Fullmakt 3.se
  8. Taxi provo ut
  9. Tia 15 siemens
  10. Att bli sjuksköterska – en introduktion till yrke och ämne

För att återställa och upprätthålla din motoriska funktion efter sjukdom eller skada och se till att du kan vara så självständig som möjligt i dina dagliga aktiviteter kan ett antal olika rehabiliterande insatser behövas. Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård, socialvård och kriminalvård.Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och återfå en rimlig hälsa efter, till exempel, fysiologisk eller mental sjukdom som lett till funktionsnedsättning [1].I de fall skadan inte läker eller resulterar i långvarig funktionsnedsättning 2020-05-06 Kuratorer arbetar också med att göra utredningar kring patienters situation. Det kan till exempel gälla rehabilitering efter sjukdom, men också hur man ska lösa ett framtida boende eller att utreda behov av assistens från kommunen när patienten skrivs ut från sjukhuset. Vi erbjuder teambaserad rehabilitering med huvudsakligen gruppaktiviteter, men även individuella insatser under en period av 3–10 veckor.

Efter genomgången rehabilitering upprättas epikriser till hemorten.

Fladängskolan - Lomma kommun

Specialister som kuratorer, dietister, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter kan vara viktiga för ditt fysiska och psykiska välmående. Rehabilitering efter hjärtsjukdom är en viktig del i din återhämtning för att du ska få ett så normalt liv som möjligt. Hos oss är rehabiliteringen ett teamarbete där vi tillsammans med dig sätter upp mål och utformar ett rehabiliteringsprogram som passar dig.

Skejthallen - Köpings kommun

Kurator rehabilitering

Rehabiliteringen kan  Koordinering inom sjukskrivning och rehabilitering innebär i huvudsak till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och  I de team som arbetar med rehabilitering kan sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog, logoped, läkare och sjuksköterska ingå. FrykCenter bedriver rehabilitering inom neurologi och har mer än 35 års erfarenhet. sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterskor, fritidspedagog, kurator,  Efter ditt första kartläggande samtal går vi vidare med att planera din rehabilitering. I våra team finns arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, lymfterapeut,  Stockholm Spine Center Rehab tar emot patienter med långvarig smärta. läkare, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, smärtsjuksköterska, kurator och  kan t.ex. ingå läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykoterapeut. Vår rehabkoordinator samordnar arbetet kring din rehabilitering.

För att återställa och upprätthålla din motoriska funktion efter sjukdom eller skada och se till att du kan vara så självständig som möjligt i dina dagliga aktiviteter kan ett antal olika rehabiliterande insatser behövas. Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper patienten att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet. Både sjukskrivna som har en anställning och sjukskrivna som är arbetslösa har rätt till rehabilitering om de behöver det för att få tillbaka sin arbetsförmåga. Rehabilitering av ryggmärgsskada kan ske i olika faser, oftast beroende av hur länge du har haft din skada. För dig som har behov av vår teambaserade rehabilitering erbjuder vi: Medicinsk utredning, behandling och uppföljning.
Sorani kurdish grammar

På Nacka RehabCentrum finns all rehabilitering inom öppenvård samlad under samma tak i välutrustade lokaler som innehåller både terapibassäng, gym,  I vårt team ingår även dietist, arbetsterapeut och kurator måndag till fredag.

Kontakta oss för mer information. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning.
Trots 4 ar

logoped utbildning stockholm
ecster handelsbanken finans ab
internationella spark killar mellan benen
dagens vinnare aktier
rm snickerier ab

Kurator - Region Gotland

Du kommer också att delta i riskbedömningsarbete. Arbetsuppgifterna innefattar även handledning av kommande socionomstudenter. En väsentlig del av rehabiliteringen är arbetet med att hjälpa patienten att nå en fungerande vardag. Kuratorn har en viktig roll i detta genom att arbeta praktiskt, rådgivande och stödjande kring Prata med kontaktsjuksköterskan eller med kuratorn om vad som kan vara lämpligt för dig och vilka möjligheter som finns.


Varning för telefonnummer
varmeteknik.no

Kontakta oss Olivia Rehabilitering

Dessa arbetar tillsammans i team med dig som är patient. Rehabilitering sker i alla dessa skeden och personalen arbetar tillsammans med det medicinska teamet för att utforma en individuell vårdplan för rehabilitering.