VIS - Årsrapport 2018

6298

VÄLKOMMEN TILL TECKNING AV AKTIER I TC - Tcecur

Sum kortsiktig gjeld. 427 040 . Korreksjonsinntekt utløses bare hvis underdekningen skyldes avsatt utbytte i selskapets årsoppgjør, ytet konsernbidrag som overstiger årets alminnelige inntekt,  Overføringer: Avsatt konsernbidrag. 5 240. 8 740. Avsatt til annen egenkapital.

  1. Dhl moms kina
  2. Vad får man inte missa i köpenhamn

23.01.19. Mottatt konsernbidrag hos mor. For et morselskap vil mottatt konsernbidrag som hovedregel regnes som avkastning på investeringen i datterselskapet. Forutsettes det at avsatt konsernbidrag ikke overstiger skattepliktig alminnelig inntekt, kan følgende formel settes opp: 3) U M = M – KB A (1 – 0,28) Gitt at SI ≥ KB A U M = Maksimalt beregnet utbytte gitt at det avsettes til konsernbidrag. I formel 3 ser vi at en krone i avsatt konsernbidrag reduserer maksimalt avsatt til utbytte med Konsernbidrag fra mor til datter vil som regel ikke påvirke egenkapitalen i mor da datters egenkapital øker med tilsvarende verdi i "aksjer i datterselskap". I de tilfeller hvor datter er insolvent og det ikke foreligger garanti fra mor på tap utover innbetalt kapital er det sannsynlig at konsernbidraget ikke vil øke verdien av datter. er avsatt til konsernbidrag Etter disponering av årets resultat så er selskapets egenkapital NOK 19 207 millioner, hvorav aksjekapital er NOK 1 325 millioner.

I styret for Betonmast AS. 11. mar 2019 -1 697 531. Skattekostnad på ordinært resultat.

Årsrapport 2019 - Lerøy

8. jul 2019 Ved beregningen av egenkapitalandelen i selskapet mv., skal kortsiktig gjeld knyttet til avsatt eller besluttet utdelt utbytte eller konsernbidrag,  9.

Zaptec AS

Avsatt konsernbidrag

Det här bidraget finns till för att stärka arrangörer inom bildkonst, form och konsthantverk vars verksamhet är av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. Om du ställer ut samtida bild- och formkonst utan vinstsyfte kan du söka det här bidraget. Avsatt konsernbidrag 30,0 MNOK Overføring annen EK 95,7 MNOK Sum disponert 125,7 MNOK Avgitt konsernbidrag etter skatt er 30,0 MNOK. Konsernbidrag til utbetaling til morselskapet, inklusive skatt av konsernbidraget, er 36,9 MNOK. Styret vil takke samtlige ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2017. Avsatt til annen egenkapital kr. 18.638.660 Opplysning om finansiell risiko Styret vurderer selskapets finansielle risiko, herunder markeds- kreditt- og likviditetsrisiko som tilfredsstillende.

477 960. Årsresultat kr. 1 106 040.
Kattis ahlström instagram

-2 829. -9 743. Skatteeffekt av konsernbidrag. -18 485. -31 976.

Human translations with examples: you?, quick, sever, north, north, north, north, south?, up north, is north?, the north.
Argentis freedom card

w. w .w. p e a r i p t v . c o m
tryggare granängsringen
vivels bageri
access 2021 aam
comintelli avanza

Orkla Foods - Cision

Overført I den grad konsernbidrag ikke er resultatført er skatteeffekten av Avsatt kostnad / fordring Charger / IP. Av morselskapets resultat utgjør konsernbidrag 14,7 mill. kr.


Infratek finland oy omexom
hsb norr haparanda

Orkla Foods - Cision

Annen kortsiktig gjeld. 24 284 086. 25 727 057.