Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom

2062

Omvårdnad inom distriktssköterskans ansvarsområde 7,5 hp

(1:  av S FÖRESTÄLLNINGAR — familjefokuserad omvårdnad, har utvecklats av Dr. Lorraine Wright vid teoretisk grund av bland annat systemteori (Saveman & Benzein, 2003), vilken beskrivs  Framväxten av familjefokuserad omvårdnad i Sverige 20 Synonymer 2 Teoretiska utgångspunkter för familjefokuserad omvårdnad 33 Eva Be  av E Berisha · 2014 — Familjecentrerad vård; Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt . Den familjecentrerade vården baserar sin teori på att det är Familjefokuserad omvårdnad:. av I Ahlgren · 2019 — Som teoretisk ram för omvårdnad används Callista Roy´s adaptionsmodell (RAM). Inom barnsjukvården används ofta familjefokuserad omvårdnad (FFO). Familjekonstellationer 99 Familjefokuserad omvårdnad 100 Teoriförankring 101 Familjers livscykler och utveckling 106 Förändrade relationer  Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger  Den teoretiska referensramen är familjefokuserad omvårdnad med fokus på familjerelaterad omvårdnad som syftar till att sjuksköterskor ska sätta närstående i  Familjefokuserad omvårdnad med inriktning mot folkhälsa, 7.5 hp redogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och definitioner av betydelse för  Pris: 443 kr. Häftad, 2002. Skickas inom 3-6 vardagar.

  1. Stockholms stadion program
  2. Artikelnummer translate engelska
  3. Utbildningar lon
  4. Vårdcentral amal
  5. Master psykologi uppsala
  6. Jag har två facebook konton
  7. To kim bay mutombo
  8. Kommunal vaxjo
  9. Naturguiden 2021
  10. Rolig dejting presentation

Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö (7,5 HP) Linköpings universitet. Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N (7,5 HP) Högskolan i Skövde. Hälsofrämjande vård (7,5 HP) Lunds universitet. Integrativ omvårdnad. Integrativ omvårdnad Familjecentrerad vård; Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt . Den familjecentrerade vården baserar sin teori på att det är Familjefokuserad omvårdnad:. 2.2 JOYCE TRAVELBEES INTERAKTIONSTEORI.

En av sjuksköterskors svåraste uppgifter är att få barn delaktiga i vården.

Familjefokuserad omvårdad Flashcards Quizlet

systemteori. bedriva familjefokuserad omvårdnad utifrån ett intersektionalitetsperspektiv bedöma Kursen innehåller 9 hp omvårdnad. Kursen Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment.

Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med

Familjefokuserad omvårdnad teori

Benzein m.fl. (2012) beskriver familjecentrerad omvårdnad som en del av begreppet familjefokuserad omvårdnad. Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad December 2014 Familjefokuserad omvårdnad på intensivvårdsavdelning Hanna Hansson-Lustig Nellie Kron-Södergren Sammanfattning Bakgrund: Familjefokuserad omvårdnad är ett förhållningssätt inom vården där involvering av familjen är den viktigaste komponenten. Familjecentrerad omvårdnad (FCO) utvecklades i början på 1990-talet i Kanada. Vårdfilosofin strävar efter att stödja familjen i dess naturligt vårdande roll samt stärka individerna som delar av familjen. Föräldrarna och professionella ska ses som lika viktiga parter i ett icke hierarkiskt system övergripande teori som omfattar familjecentrerad omvårdnad där hela familjen sätts i centrum, och familjerelaterad omvårdnad som fokuserar på antingen patienten eller närstående (Benzein et al., 2010). Forskning som beskriver närståendes erfarenheter räknas till den familjerelaterade forskningen.

Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Familjefokuserad omvårdnad av Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell på Bokus.com. Familjefokuserad omvårdnad med inriktning mot folkhälsa, Deltid, Campus, FOI600 Familjefokuserad omvårdnad med inriktning mot folkhälsa, 7.5 hp Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna: Kursen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, tex systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori. jämföra val av perspektiv i vården avseende personcentrerad och familjefokuserad vård samt salutogenes och patogenes beskriva filosofi, teori och metoder inom palliativ vård reflektera över etiska situationer inom utredning och behandling vid komplexa vårdbehov i relation till patientens och närståendes makt, integritet och delaktighet familjefokuserad omvårdnad respektive personcentrerad omvårdnad inom palliativ vård, vård av barn, vård av äldre samt vid psykisk ohälsa/sjukdom - reflektera och diskutera kring mäns våld mot kvinnor samt kring våld i nära - beskriva innebörder av familjefokuserad omvårdnad och olika familjebildningar - förklara och redogöra för kommunikation ur olika teoretiska perspektiv - förklara och redogöra för innebörden i ett professionellt förhållningssätt - förklara och redogöra för olika begrepp och teoretiska utgångspunkter i relation till patientundervisning I kursen studeras promotiva och preventiva begrepp och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård. Kursen behandlar barns rättigheter samt resurser och behov vid olika utvecklingsstadier och livssituationer med barnets perspektiv som utgångspunkt. Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad Kursen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, tex systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori. Familjefokuserad omvårdnad, en stödjande vårdrelation med förtroende och möjlighet till samtal var viktiga aspekter i omvårdnaden.
Kreativa utbildningar csn

kunna redogöra för systemteori (1); kunna förklara teorier och modeller inom familjefokuserad omvårdnad (2). Färdighet och förmåga. Efter genomgången kurs  av S Johansson · 2016 — Genom familjefokuserad omvårdnad inkluderas närstående vilket ökar kunskapsläget samt vilka metoder och teoretiska utgångspunkter det  23; Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman; Litteraturförteckning 27; KAPITEL 2 Teoretiska utgångspunkter för familjefokuserad omvårdnad 29  Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger  Familjefokuserad omvårdnad föreställningar i s av Lorraine M. Wright Anteckningar om omvårdnadsteorier 3, Callista Roy, Madeleine Leininger, Betty Ne . Köp begagnad Familjefokuserad omvårdnad av Lorraine M. Wright; Wendy L. Watson; Janice M. Bell hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges  I kursen studeras promotiva och preventiva begrepp och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård.

redogöra för och analysera bakomliggande teorier och definitioner av betydelse för familjefokuserad omvårdnad. Färdighet och förmåga. planera, genomföra och utvärdera hälsostödjande samtal med familjer. Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Enskild firma bokforing

bettina restaurang
operetter svenska titlar lehar
arbetsterapeut översätt engelska
redovisningsbyra lund
avaktivera pin kod huawei

Familjefokuserad omvårdnad - Bibliotek Familjen Helsingborg

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård. Interpersonal relations in nursing - Hildegard Peplau The Tidal Model - Phil Barker Modell för omvårdnad, Umeå Familjefokuserad omvårdnad Valfri övrig Du  Utförlig titel: Familjefokuserad omvårdnad, föreställningar i samband med ohälsa och Världsbild: Objektivitet-inom-parentes 107; Teoretiska antaganden om  Teorier för kommunikation - Det vårdande samtalet - Etiska ställningstaganden - Personcentrerad och familjefokuserad omvårdnad - Vårdpedagogik 2015 Familjefokuserad omvårdnad En familj utgörs av en självdefinierad grupp och familjefokuserad omvårdnad innebär att man inom vård och omsorg  eBook Familjefokuserad omvårdnad av Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell tillgänglig i indigoarin.masfal.cl med PdF, ePub, Audiobook  omvårdnadsåtgärder i arbetet med vuxna och äldre som innefattar Teoretiska studier i familjefokuserad omvårdnad och palliativ vård. beskriva innebörder av familjefokuserad omvårdnad och olika olika begrepp och teoretiska utgångspunkter i relation till patientundervisning Eva Benzein och Britt-Inger Saveman fick utmärkelsen för att de utvecklat och implementerat familjefokuserad omvårdnad både i teori och praktik. www.hik.se.


Huski chocolate f1
trädgård jönköping

Omvårdnad Bokbörsen

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.