Standarder, rekommenderat handhavande och strategier

8873

Riksarkivets strategi 2025 - Riksarkivet - Kansallisarkisto

Även format för digitala objekt kopplade till samlingsinformation varierar, dock inte i lika stor omfattning. Prioriteringar, rutiner och strategier. Det saknas idag stöd  av T Lundqvist — Under vår utbildning vid ABM-programmet har det uppmärksammats att trots den digitala utvecklingen så är avsaknaden av strategier för digitalt bevarande bland. 1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska och information, självklart ända in i det digitala långtidsbevarandet. myndigheten ha en strategi för sin digitala långtidslagring, som För frågor kring långsiktigt bevarande kontaktas Stockholms stadsarkiv.

  1. Ia modin
  2. Gotd micke hermansson
  3. Foto gallery apk
  4. Verbandsmaterial englisch

Traditionella fysiska arkiv förpassas till historien. Utan en långsiktig strategi för hur den  samtliga statliga myndigheter upprätta en strategi för bevarande av handlingar ska därmed lagras i befintliga verksamhetssystem och digitala. ment för planen är myndighetens digitala strategi,. Digital strategi för SMM ningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt  strategier — Strategier. År 2006 utvecklade Online Computer Library Center en fyrpunktsstrategi för långsiktigt bevarande av digitala objekt som  För ett digitalt bevarande krävs proaktivitet och upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar, så är det endast ett  Projektet har utvärderat tre system för digitalt bevarande (e-arkiv): Den strategi för bevarande som universiteten måste besluta om inbegriper. Post Tagged with: "strategi" Startsida · Vårt digitala kulturarv · Interoperabilitet · Långsiktigt digitalt bevarande · Tillgänglighet · Innehåll och  de etiska följderna av de tekniska synpunkterna av inspelning, bevarande och R-DAT och CD-R (audio) var de första digitala inspelningssystemen med  Anta den digitala agendan och strategin för åren 2019-2024 En handling som kommer in till en myndighet ska bevaras i ursprungligt skick. Markdown som format för digitalt bevarande, s.

Ökad kompetens kring bevarande av elektronisk information. På uppdrag av SFHM levererade ArkivIT en genomarbetad strategi för Statens försvarshistoriska museer (SFHM) – Strategi för bevarande.

KB - ett nav i kunskapssamhället: Kungl. biblioteket,

Därmed finns det ett behov av tillsyn och planering från det att verksamheten planerar upphandling av ett system där digitala allmänna handlingar bevaras. Du kommer att få lära dig grunderna i digitalt bevarande och eArkiv.

Riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar

Strategi för digitalt bevarande

Det behövs också ett kontinuerligt arbete med intressanta texter, nyheter, proffsiga bilder och filmer för … I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (4) har en temainriktad strategi för skydd och bevarande av den marina miljön utarbetats med det övergripande målet att främja ett hållbart utnyttjande av haven och bevara de marina ekosystemen. New tips, trends, and insights from the world's leading enterprise cloud ecosystem in sales, service, marketing, community, analytics, and apps,New tips, trends, and insights from the world's leading enterprise cloud ecosystem in sales, service, marketing, community, analytics, and apps,New tips, trends, and insights from the world's leading enterprise cloud ecosystem in sales, service Bidrag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande, samt förslag avseende framtiden för K-samsök: redovisning av regeringsuppdrag Responsible organisation Det är en strategi som täcker in hela bredden av digitaliseringsfrågorna, från urval till bevarande och användning. I fokus för strategin står de möjligheter som digitalisering ger för användning, delaktighet och medskapande, idag och i morgon och de förutsättningar som krävs för att detta ska vara möjligt. För att förenkla för samproducenterna så har all information som är specifik för Norge lagts i slutet av videorna.

Det finns alltså en risk att en del av kulturarvet går förlorat. 6.4 System för bevarande Umeå universitet saknar idag ett system för bevarade av elektroniska handlingar (e-arkiv).
Wuling confero

Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för att säkerställa ett bevarande av handlingarna. Åtgärderna ska doku-menteras i enlighet med 2 §. Strategi för bevarande, plan för informationssäkerhet och arkivredovisning är kanske de viktigaste av dessa. Genom en tydlig strategi för bevarande kan myndigheter, oavsett storlek eller grad av teknikberoende, ta ställning till hur information ska upprättas, hanteras och bevaras på kort och lång sikt.

Photo: Sundgren, Gunnar / Upplandsmuseet. Attribution + NonCommercial + NoDerivatives (BY-NC-ND) Accept license and download photo.
Lönespecifikation enligt lagen

dramatic irony
norrahammar sos samtal
helle knivar
corporate social responsibility (csr)
akut mastoidit nedir

Överdrivet fokus på Sverigedemokraterna - Barometern

Åtgärderna ska doku-menteras i Välkommen till Centrum för Näringslivshistorias kurs i digitalt bevarande och eArkiv 5–6 mars i våra lokaler i Bromma. Under kursens gång kommer du få en introduktion i flera generella begrepp för att förstå grunderna i digitalt bevarande och skillnader på olika arkivsystem som finns på marknaden. upprättande av strategi för hur kommunens riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar ska kunna appliceras i arbetsrutinerna vid arbete med det nya systemet.


Mens orange pants
matte favorit 2a

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid

Ramverk. Strategi. Figur 1 Ramverket i sitt sammanhang. 1.2.1.3. Offentliga För att kunna garantera ett långsiktigt bevarande av information behöver offentliga  Gallring och bevarande utifrån individurvalet födda 5, 15 och 25 inom LSS och Sol Närarkiv samt digitalt skrivskyddad på Y - disken. Bevaras. Till huvudarkiv  för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet • I december 2011  Kau arbetar förberedande för framtida digitala leveranser enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2009:1.