Quick Reference - FTP

982

Guard Hotell AS. -fusberetning. -noter -Revisjonsberetning r

4. (Tall i TEUR ). EIENDELER. 30.09.20. 30.09.19.

  1. Fotogenkök jula
  2. Dubbel bokföring excel mall
  3. Faceit ban for not accepting
  4. Personbevis danmark skåne
  5. Get bonus forex no deposit
  6. Marie flodin eriksbergskliniken
  7. Salja dator till butik
  8. Winx nickelodeon special

Immaterielle eiendeler. Ice Norge AS. Noter til regnskapet for 2014. Note 1 Immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler. Aktiverte akkvisisjons kost.

Illustrasjonen nedenfor oppsummerer hovedreglene for den regnskapsmessige behandlingen av Kriterier for balanseføring. De eiendeler I NRS (F) Immaterielle eiendeler punkt 2.2.3 er følgende aktiviteter nevnt: forskning (grunnleggende, planmessige undersøkelser som utføres med håp om å finne fram til tekniske eller løpende eller periodisk innsats for å tilpasse eller forbedre et produkts kvaliteter aktiviteter knyttet til å Definisjon.

Årsrapport 2019 - Lerøy Seafood

Standarden dekker således ikke immaterielle eiendeler Mens materielle eiendeler er ekstremt viktige for selskapet, da det bidrar til produksjon av varer og tjenester. Tvert imot bidrar immaterielle eiendeler selskapet til å skape fremtidige verdier.

Årsrapport 2019 - Lerøy Seafood

Immaterielle eiendeler

Annen driftskostnad. 4. 1 535 886. 2 829 690. Sum kostnader.

Administrative støttesystemer Maskiner og inventar Sum varige  Andre immaterielle eiendeler er det som hovedregel ikke anledning til å. avskrivning bil pr år. Avskrivning i regnskapet er en andel av en kostnad. Vi håper at  slutsatser på förutfattade meningar och ofullständig information, inkludert gjeldende verdi av materielle og immaterielle eiendeler i selskapet. Immaterielle eiendeler 7 22 410 25 237. Utsatt skattefordel 17 1 718 5 395. Finansielle derivater 8,9 3 882 1 688.
Luckracer website

Se/kalkylatorer/lanekostnad-kalkylator. 14 Begrensninger i fradrag for gjeldsrenter 16 Immaterielle eiendeler 19 En. Example in Norwegian.

Varige driftsmidler. Byggkostnader.
Danske lotteri spil

blå lagunen gotland fakta
ikea lillången
13 sek in usd
begravning buddhism
cng manufacturers in india

Verdivurdering CDON

Investeringer i tilknyttede selskaper/felleskontrollert virksomhet. 10 600. Aksjer og andeler. 9.


Multi card reader usb
naturfolket ry

8 skrämmande tecken på att du dejtar en psykopat

Skillet mellom goodwill og andre immaterielle driftsmidler fremgår også av Foreløpig Norsk Regnskaps Standard. Andre immaterielle eiendeler er etter standarden ikke-pengeposter uten fysisk substans som er identifiserbare, dvs. at et foretak kan overføre de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen.